Turvallisemman tilan periaatteet

VALVE ry noudattaa toiminnassaan turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoituksena on tuoda turvaa ja luottamusta, sekä mahdollistaa keskustelun käyminen ja omien näkökulmien ilmaiseminen joutumatta häirinnän tai syrjinnän kohteeksi. Turvallisempi tila ei tarkoita, että kaikki olisivat samaa mieltä, mutta erilaiset mielipiteet eivät tee henkilöistä eriarvoisia. Turvallisemmassa tilassa kunnioitetaan moninaisuutta ja annetaan jokaiselle mahdollisuus osallistua, tulla hyväksytyksi omana itsenään ja tulla kuulluksi. Tahdomme turvallisemman tilan periaatteilla huomioida erityisesti eri vähemmistöihin kuuluvat henkilöt.