Hyödyllisiä linkkejä ja kirjallisuutta työn tueksi

VALVE ry yhteistyössä:

Seksuaalioikeusverkosto (2022). Kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta yhdenvertaisesti koko elämänkaaren. https://seksuaalioikeusverkosto.wordpress.com/2022/05/19/kokonaisvaltaista-seksuaalikasvatusta-yhdenvertaisesti-koko-elamankaaren/

Seksuaalikasvatuksen periaatteita:

Bildjuschkin, Katriina (2015). (toim.) Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Väestöliitto. Seksuaalikasvatuksen tueksi. https://www.julkari.fi/handle/10024/129742

Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos, Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto & BZgA (2010). Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa – Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille. https://www.julkari.fi/handle/10024/80220

Materiaaleja ja harjoitteita seksuaalikasvatusta varten:

Aaltonen, Jussi (2012). toim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Turvataitoja nuorille. https://thl.fi/documents/10531/124365/Opas%202012%2021.pdf

Amnesty (2021). Puhutaan suostumuksesta -materiaali. https://www.amnesty.fi/uploads/2022/02/amnesty_suostumusmateriaali_2022-1.pdf

Hivpointin laajat seksuaalikasvatuksen materiaalit (Erityisesti LGBTIAQ+). https://hivpoint.fi/seksuaalikasvatus/ tai https://hivpoint.fi/materiaalipankki/

Kankare, Petra (2021). toim. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti: Mediaseksin lukutaitoa nuorille – Opas seksipositiiviseen seksuaalikasvatukseen. https://www.mediataitokoulu.fi/wp-content/uploads/wpcfto_files/e696141dd21180d97f87887c2f23958fkavi_mediaseksin_lukutaitoa_nuorille_web.pdf?fbclid=IwAR29jOYxBQTjny4ovK07PgaivhjUP05Z0d_VaxN8kWkSOu1Mtic6A1Y4DFY

Lajunen, Kaija, Andell, Minna & Ylenius-Lehtonen, Mirja (2019), toim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tunne- ja turvataitoja lapsille. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126027/Tunne-%20ja%20turvataitoja%20lapsille_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

RFSU (2022). Materiaalit 13-16- ja 16-22-vuotiaille. https://www.rfsu.com/fi/seksuaalikasvatusta/seksuaalikasvatus/

PAPUNET -kuvapankki: pictogrammit seksuaalisuudesta. https://kuvapankki.papunet.net/selaa/Ihmiset/Seksuaalisuus

SELKOSEKS-materiaalipankki: selkokuvia ja kuvakommunikointimateriaaleja seksuaalisuudesta sekä yleisesti seksuaalikasvatuksen materiaaleja ja palveluja. https://selkoseks.fi/

Spišák, Sanna (2016), Median seksi-sisällöt ja mediakasvatus -opas. Mediakasvatusseura. https://mediakasvatus.fi/materiaali/median-seksisisallot-ja-mediakasvatus-opas/

VIGOR-hankkeen (2018-2021) materiaalit. https://vigorhanke.fi/toiminta/ammattilaisille/case-pankki/

Väestöliitto (2023). Materiaalit, mallit ja työkalut. https://www.vaestoliitto.fi/ammattilaiset/lasten-kehotunnekasvatus/verkkokurssit-ja-materiaalit/materiaalit-mallit-ja-tyokalut/

Muuta kirjallisuutta:

Ahtola, Anni, Forsström, Tiia & Paalanen, Tommi (2019). Nautinnon aika – Sexpon seksuaalipoliittinen ohjelma.

Caccitore, Raisa & Ingman-Friberg, Susanne (2019). Pipunan ikioma napa.

Janakka, Jenni & Merelä, Kaisa (2021). Himokirja: Kysymyksiä ja vastauksia.

Kihlström, Marja (2020). Oikeilla nimillä.

Martin, Minna & Saariranta, Petra (2020). Mielelläni kehossani  – kohti hyväksyvää suhdetta itseen.

Mikkola, Ina (2020). Runkkarin käsikirja.

Nurmisto, Eino (2019). Homopojan opas.

Simonsson, Nathalie (2021). Maailman tärkein kirja: Kehosta, tunteista ja seksistä.

Lista täydentyy pikkuhiljaa! Voit myös vinkata uusia materiaaleja viestillä tai sähköpostitse!